Socialisatie

Home
Nieuws
Gezond Fokken
  * Heartland begin tot nu
  * Inteeelt/Verwantschap
  * Stichting FGH
  * Uitleg database
  * Outcross
  * Mean Kinship
  * Outcross nestGaia/Eron

  * Outcross Kenda x Nanuk
Even voorstellen
De Honden
Nesten
Aanmelding pup
Informatie
       Rasstandaard ODH
     Rasstandaard eurasier
     ●
Socialisatie
     ●
Gedrag
     ●
Kalmerende signalen
     ●
Voeding
     ●
Verzorging
Hobby's & Sport
      ● Creatief
     * Breien
     * Canicross
Contact en route
Links


Een hondenleven bestaat net als bij mensen uit verschillende ontwikkelingsfasen.

Neonatale fase(geboorte tot ongeveer 2 weken)
De neonatale fase(of eet en slaap fase) dit is vanaf de geboorte tot 2 weken.
in deze periode kan een pup nog niks anders dan groeien, slapen, en drinken.
door middel van de geur weet de pup de tepel van de moederhond te vinden.


Overgangsfase(2 tot 3 weken)
In deze fase gaat de ontwikkeling heel erg snel, de ogen/oren gaan, ook gaan de pups nu proberen te lopen.
rond de 2e dag komen de tandjes door.


Primaire Socialisatiefase(einde 3e week tot ongeveer 12 weken)
Dit is een zeer belangrijke fase in het leven van de hond.
in deze periode moet de hond allerlei ervaringen opdoen, zodat je pup goed gesocialiseerd is.
Het is een gevoelige periode waarin de pup vooral vertrouwd raakt met zijn directe omgeving.
de pup staat nu vooral open voor nieuwe indrukken.
Ze zijn erg leergierig en zullen dan ook veel leren van soortgenoten,
zo leren ze bv hun grenzen kennen door middel van spelen met elkaar, de moederhond corrigeert de pups als het spel te ruw is.
Natuurlijk is de fokker verantwoordelijk voor de eerste weken in deze belangrijke periode van de pup,
de fokker moet dan ook zo veel mogelijk doen aan de socialisatie, daarbij kunnen we denken aan geluiden (bv radio of tv)
maar ook de stofzuiger is belangrijk.
ook andere dieren en veel mensen spelen een belangrijke rol in deze periode.
krijgt de pup te weinig van deze dagelijkse indrukken, dan zal de hond daar in de rest van zijn leven hinder van ondervinden.


Secondaire Socialisatiefase( vanaf de 12e week t/m de 6e maand)
Deze fase staat in het teken van de nieuwe roedel(nieuwe eigenaar/gezin) waar de hond zijn leven zal doorbrengen.
in deze periode gaan de tanden wisselen.
ook nu weer is leren voor de pup heel erg belangrijk, leren luisteren, maar ook leren omgaan met nieuwe indrukken en nieuwe situaties.

Puberteitsfase( ongeveer van 6 tot 18 maand)
Vanaf ongeveer de 6e maand breekt de puberteit aan, de hond probeert zijn grenzen uit, en zo rond de 9e maand krijgen vooral reuen last van hun hormonen, teven worden voor het eerst loops in deze periode.
sommige honden puberen heel erg, een andere hond zal veel minder last hebben van de puberteit.
Het is juist nu belangrijk om als eigenaar de grens duidelijk aan te geven, en laat je niet verleiden door die prachtige lieve ogen.
Als de rangorde tijdens deze fase niet goed bepaald is, zal de hond vaak instinctmatig zijn eigen grens bepalen en zo kan het gebeuren dat de hond het leiderschap overneemt. 


Volwassen Fase
Nu is de hond uitgegroeid en zal van karakter evenwichtiger zijn, mits de puberteitsfase goed is doorstaan.
natuurlijk leren honden ook nog in deze fase.

Ouderdomsfase
Het hangt van het ras en de gezondheid af hoe oud de hond wordt.
Kleine rassen kunnen over het algemeen ouder worden dan grote rassen.
Het is wel belangrijk om ook in deze fase de hond actief te houden.

Leerproces
honden leren op verschillende manieren
het aanleren van een gedrag kan de hond ook zelf doen door imitatie(nabootsen van een soortgenoot)
ONVRIJWILLIG LEREN:
Bij het onvrijwillig leren is er een eerste neutrale prikkel, die wordt gekoppeld aan een tweede prikkel
de Russische gedragsonderzoeker Pavlov heeft de basis gelegd voor deze leermethode.
bv. je wilt de hond laten zitten, je zegt het woord zit(eerste prikkel) en tegelijkertijd druk je even op de achterhand van de hond(tweede prikkel) dan gaat de hond zitten, na verloop van tijd gaat de hond zelf deze combinaties maken.
VRIJWILLIG LEREN:
Het vrijwillig leren is geheel gebaseerd op het belonen van gewenst gedrag en het negeren(bestraffen) van ongewenst gedrag.
De Amerikaanse psycholoog Skinner heeft de grondslag gelegd voor deze manier van leren.
Hierbij gaat men er van uit dat een gedrag gekoppeld wordt aan een beloning, zodat het gedrag als positief wordt ervaren door de hond,
daardoor zal de hond steeds vaker dit gedrag willen laten zien.
bv je wilt je hond laten zitten, je houdt je hond een beloning vlak boven zijn neus, de hond gaat nu uit zich zelf zitten, direct zodra de hond gaat zitten beloon je de hond, zo heeft de hond geleerd dat deze oefening hem iets prettigs oplevert.

Socialisatie hier:
de socialisatie begint hier al heel vroeg, zodra de pups geboren worden, wegen we ze elke dag(ze worden in de handen gepakt en met ze geknuffeld) als dan de oogjes en oortjes open gaan herkennen ze mij als fokker.
er komen regelmatig kinderen en andere honden bij de pups.
De pups krijgen vanaf de geboorte een gekleurd lintje/halsbandje om zodat ze hier al aan gewent raken.
vanaf dat de pups 3 weken oud zijn mogen de nieuwe eigenaren op puppybezoek komen, dan mogen ze bij de pups zitten/knuffelen en optillen, hierdoor raken de pups gewent aan andere mensen.
Ook organiseren we met de nieuwe eigenaren en de pups een socialisatiedag, hiervoor gaan we naar een winkelcentrum.
de pups gaan eerst een stukje in de auto en daarna aan de riempjes mee naar de winkels.